Pro Design
Baner
homeStrona główna Przetarg
Przetargi

PROJEKT NR WND-RPWP.01.04.02-30-026/14

W tym miejscu publikowane będą informacje o przetargach w związku z projektem "Rozwój procesu badawczo-rozwojowego w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów i usług dla dominujących branż Wielkopolski" realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Przetarg nr 1 ZAKUP BADAŃ ETNOGRAFICZNYCH I FOKUSOWYCH DOTYCZĄCYCH BRANŻ: WNĘTRZA/MEBLE, SPOŻYWCZA I IT
Przetarg nr 2 Zakup badań testowych/ewaluacyjnych dotyczących skuteczności i konfiguracji narzędzi design thinkingu, służącym tworzeniu innowacji oraz standaryzacji procesów rozwoju nowych produktów dla poszczególnych branż: wnętrze/meble, spożywcza i IT (3 szt.) na bazie przeprowadzenia 3 procesów badawczo-rozwojowych (dla każdej branży 1 proces z udziałem 1 firmy z danej branży).

FIRMY RODZINNE II

W tym miejscu publikowane będą informacje o zapytaniach ofertowych w związku z projektem "Firmy Rodzinne II" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ROZWÓJ WIELKOPOLSKIEGO KLASTRA - INNOWACYJNY DOM - ETAP II

W tym miejscu publikowane będą informacje o przetargach w związku z projektem "Rozwój Wielkopolskiego Klastra – Innowacyjny Dom - Etap II" realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Przetarg nr 1 DOSTAWA NUMERYCZNIE STEROWANEJ WIERTARKI PRZELOTOWEJ DO OBRÓBKI ELEMENTÓW Z MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH (CNC) W PROJEKCIE "ROZWÓJ WIELKOPOLSKIEGO KLASTRA – INNOWACYJNY DOM – ETAP II"
Przetarg nr 2 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W PROJEKCIE „ROZWÓJ WIELKOPOLSKIEGO KLASTRA – INNOWACYJNY DOM – ETAP II"
Przetarg nr 3 DOSTAWA NUMERYCZNIE STEROWANEJ WIERTARKI PRZELOTOWEJ DO OBRÓBKI ELEMENTÓW Z MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH (CNC) W PROJEKCIE "ROZWÓJ WIELKOPOLSKIEGO KLASTRA – INNOWACYJNY DOM – ETAP II"
Przetarg nr 4 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W PROJEKCIE „ROZWÓJ WIELKOPOLSKIEGO KLASTRA – INNOWACYJNY DOM – ETAP II

PROJEKT "ROZWÓJ WIELKOPOLSKIEGO KLASTRA – INNOWACYJNY DOM"

W tym miejscu publikowane będą informacje o przetargach w związku z projektem "Rozwój Wielkopolskiego Klastra – Innowacyjny Dom" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Przetarg nr 1 WYKONANIE METODOLOGII BADAWCZEJ MODELU FUNKCJONALNEGO PRODUKTU W PROJEKCIE „ROZWÓJ WIELKOPOLSKIEGO KLASTA – INNOWACYJNY DOM".
Przetarg nr 2 Przeprowadzenie badań prototypów modeli innowacyjnych drzwi w projekcie „Rozwój Wielkopolskiego Klastra – Innowacyjny Dom".
Przetarg nr 3 PRZEPROWADZENIE BADANIA I EKSPERTYZY W ZAKRESIE OPRACOWANIA: KONCEPTÓW MODELI FUNKCJONALNYCH SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA SCIAN, KONCEPTÓW MODELI FUNKCJONALNYCH SYSTEMU PODBITKI DACHOWEJ ORAZ KONCEPTÓW MODELI FUNKCJONALNYCH DRZWI NA TERENACH WIEJSKICH DLA POTRZEB PROJEKTU „ROZWÓJ WIELKOPOLSKIEGO KLASTA – INNOWACYJNY DOM"

PROJEKT "UTWORZENIE WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM DESIGNU"

W tym miejscu publikowane będą ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia w ramach projektu pt. „Utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu” współfinansowany będzie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Zamówienie nr 1 Przebudowa budynku drukarni "Concordia" przy ul. Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu w ramach programu „utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu".
Zamówienie nr 2 Wykonanie robót elektrycznych w budynku drukarni "Concordia" przy ul. Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu w ramach programu „utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu".
Zamówienie nr 3 Wykonanie robót sanitarnych w budynku drukarni "Concordia" przy ul. Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu w ramach programu „utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu".
Zamówienie nr 4 Dostawa fabrycznie nowego plotera tnąco-bigująco-frezującego do przebudowywanego budynku drukarni „Concordia” przy ul. Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu w ramach programu „Utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu”
Zamówienie nr 5 Dostawa fabrycznie nowego plotera drukującego do przebudowywanego budynku drukarni „Concordia” przy ul. Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu w ramach programu „Utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu”
Zamówienie nr6 Wykonanie kompletnej instalacji audiowizualnej wraz z dostawę fabrycznie nowego wyposażenia audiowizualnego do budynku przy ul. Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu w ramach zadania przebudowa budynku drukarni „Concordia” w Poznaniu - utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu
Zamówienie nr7 Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia parku technologicznego w budynku drukarni „Concordia” przy ul. Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu w ramach programu „utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu”
Zamówienie nr8 Dostawa mebli do budynku przy ul. Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu w ramach zadania przebudowa budynku drukarni „Concordia” w Poznaniu - utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu
Zamówienie nr9 Dostawa fabrycznie nowych maszyn do rapid prototypingu do budynku przy ul.
Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu w ramach zadania przebudowa budynku drukarni
„Concordia” w Poznaniu - utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu
Zamówienie nr10 Wykonanie systemu komunikacji wewnętrznej budynku przy ul. Zwierzynieckiej 3
w Poznaniu w ramach zadania przebudowa budynku drukarni „Concordia” w
Poznaniu – utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu
Zamówienie nr11 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu elektronicznego do budynku przy ul. Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu w ramach zadania przebudowa budynku drukarni „Concordia” w Poznaniu – utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu

Dane kontaktowe:

tel./fax 61 8150 764
e-mail: przetarg@pro-design.com.pl

Logotypy

Partnerzy
Partnerzy

All rights reserved © Pro Design 2009 Projekt: Synergia