Pro Design
Baner
homeStrona główna Przetarg Utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu Zamówienie nr 1
Utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu - Zamówienie nr 1

Przebudowa budynku drukarni „Concordia” przy ul. Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu w ramach programu „utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu".

Pliki do pobrania:
» Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf - 185Kb )
» 1_ogłoszenie o przetargu (plik pdf - 108Kb )
» 1_1_ogłoszenie o przetargu_UOPWE (plik pdf - 151Kb)
» 1_2_ogłoszenie o przetargu_uzupełnienie (plik pdf - 89Kb)
» 1_3_ogłoszenie o przetargu_UOPWE_sprostowanie (plik pdf - 88Kb)
» 2_SIWZ (plik pdf - 157Kb)
» 3_załącznik nr 1 - formularz ofertowy (plik pdf - 50Kb)
» 4_0_załącznik nr 2 - dokumnetacja projektowa (plik pdf - 30Kb)
» 4_1_pozwolenia na budowe (plik zip - 1,4Mb)
» 4_2_pozwolenie konserwatorskie (plik zip - 6,8Mb)
» 4_3_załącznik nr 2 - przedmiary robót (plik zip - 405 Kb)
» 4_4_załącznik nr 2 - stwior (plik zip - 2,3Mb)
» 4_5_projekt wykonawczy (plik zip - 106Mb)
» 5_załącznik nr 3 - formularz cenowy (plik pdf - 35 Kb)
» 6_załącznik nr 4 - wzór umowy (plik pdf - 108Kb)
» 7_załącznik nr 5 - wykaz robót (plik pdf - 34Kb)
» 8_załącznik nr 6 - oświadczenie na temat średniego rocznego zatrudnienia (plik pdf - 34Kb)
» 9_załącznik nr 7 - wykaz osób (plik pdf - 36Kb)
» 10_odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 07.04.2010 (plik pdf - 25Kb)
» odpowiedź na pytanie z dnia 09.04.2010 - pyt. nr 2 (plik pdf - 30Kb)
» odpowiedź na pytanie z dnia 12.04.2010 - pyt. nr 3 (plik pdf - 48Kb)
» zmiana treści SIWZ i terminu składania ofert - 13.04.2010 r. - zestaw 4.pdf (plik pdf - 46Kb)
» odpowiedź na pytanie z dnia 13.04.2010 - zestaw 5 (plik zip - 302Kb)
» zmiana treści SIWZ z dnia 19.04.2010 r - zestaw 6.zip (plik zip - 600Kb)
» 14 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik zip - 32Kb)

Pytania:

Pytanie1:
Czy zakres robót budowlanych obejmuje demontaż istniejącej instalacji?
Odpowiedź:
Zakres robót budowlanych obejmuje demontaż istniejących instalacji.

Pytanie 2:
Proszę o wyjaśnienie czy należy ująć w ofercie wyposażenie wnętrz takie jak meble, sofy, lady, szafy, biały montaż i inne opisane w projekcie wnętrz. Pozycje te nie zostały zamieszczone w przedmiarze.
Odpowiedź:
W ofercie nie należy ujmować wyposażenia obiektu w meble, sofy, lady, szafy i akcesoria w węzłach sanitarnych . Pozostałe elementy wyszczególnione w projekcie wnętrz należy wycenić w ofercie.

Pytanie 3:
Proszę o wyjaśnienie - na rysunku nr 44 pt. Lukarna na przekroju A-A przedstawiono schemat zamocowania refleksoli wraz z prowadnicami G80. Według producenta rolet montaż rolet w lukarnach nie jest możliwy - ze względu na wypadanie tkaniny. Proszę o uszczegółowienie techniczne montażu i działania rolet w lukarnach. Odpowiedź:
W lukarnach należy zamontować roletę Veranda 206, która ma możliwość pracy pod kątem i występuje tam stałe napięcie tkaniny. Może ona być montowana tylko wewnątrz pomieszczenia. Należy ją zamontować tak by był do niej swobodny dostęp od wnętrza pomieszczenia, należy nie ukrywać kaset Verandy 206 w ociepleniu, muszą one być widoczne. Dotyczy to również prowadnic Verandy 206.

Pytanie 4:
Na rysunkach mocowania okien - detal A, B, C, D przedstawiono całkowitą zabudowę płytami g-k komór refleksoli i prowadnic. Według producenta rolet usługa serwisowania będzie utrudniona ze względu na zabudowę. Proszę o informację, w jaki sposób zaplanowano serwisowanie urządzeń refleksoli.
Odpowiedź:
Refleksole R103 należy zamienić na Refleksole XL z prowadnicami G80, który jest systemem bezkasetowym i pozwala na łatwiejszy dostęp do mechanizmu rolety. Prowadnica powinna być zamontowana do kątownika stalowego montowanego do ściany. Płyty g-k górna oraz boczne zostaną oddylatowane od pozostałej zabudowy g-k dzięki czemu w razie potrzeby serwisu demontaż tych płyt będzie ułatwiony.

Pytanie 5:
Pozwolenie konserwatorskie precyzuje, że wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ma nastąpić z zachowaniem orginalnych podziałów i profili. Czy w związku z tym można zastosować stolarkę z profili drewnianych?
Odpowiedź:
Nie. Należy użyć profili zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie 6:
Pozwolenie konserwatorskie precyzuje, że wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ma nastąpić z zachowaniem orginalnych podziałów i profili. Czy w związku z tym można zastosować stolarkę z profili drewnianych?
Odpowiedź:
Nie. Należy użyć profili zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie 7:
Proszę o wyjaśnienie - na rysunku nr 44 pt. Lukarna na przekroju A-A przedstawiono schemat zamocowania refleksoli wraz z prowadnicami G80. Według producenta rolet montaż rolet w lukarnach nie jest możliwy - ze względu na wypadanie tkaniny. Proszę o uszczegółowienie techniczne montażu i działania rolet w lukarnach.
Odpowiedź:
W lukarnach należy zamontować roletę Veranda 206, która ma możliwość pracy pod kątem i występuje tam stałe napięcie tkaniny. Może ona być montowana tylko wewnątrz pomieszczenia. Należy ją zamontować tak by był do niej swobodny dostęp od wnętrza pomieszczenia, należy nie ukrywać kaset Verandy 206 w ociepleniu, muszą one być widoczne. Dotyczy to również prowadnic Verandy 206.

Pytanie 8:
Na rysunkach mocowania okien - detal A, B, C, D przedstawiono całkowitą zabudowę płytami g-k komór refleksoli i prowadnic. Według producenta rolet usługa serwisowania będzie utrudniona ze względu na zabudowę. Proszę o informację, w jaki sposób zaplanowano serwisowanie urządzeń refleksoli.
Odpowiedź:
Refleksole R103 należy zamienić na Refleksole XL z prowadnicami G80, który jest systemem bezkasetowym i pozwala na łatwiejszy dostęp do mechanizmu rolety.
Prowadnica powinna być zamontowana do kątownika stalowego montowanego do ściany.
Płyty g-k górna oraz boczne zostaną oddylatowane od pozostałej zabudowy g-k dzięki czemu w razie potrzeby serwisu demontaż tych płyt będzie ułatwiony.

Pytanie 9:
Proszę o wyjaśnienie czy należy ująć w ofercie wyposażenie wnętrz takie jak meble, sofy, lady, szafy, biały montaż i inne opisane w projekcie wnętrz. Pozycje te nie zostały zamieszczone w przedmiarze.
Odpowiedź:
W ofercie nie należy ujmować wyposażenia obiektu w meble, sofy, lady, szafy i akcesoria w węzłach sanitarnych . Pozostałe elementy wyszczególnione w projekcie wnętrz należy wycenić w ofercie.
Uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 1: Elementy białego montażu wyszczególnione w projekcie wnętrz znajdują się w zakresie oferty na roboty instalacyjne - nie należy ich wyceniać w zakresie robót budowlanych.

 

Partnerzy
Partnerzy

All rights reserved © Pro Design 2009 Projekt: Synergia