Pro Design
Baner
homeStrona główna Przetarg Utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu Zamówienie nr 3
Utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu - Zamówienie nr 3

Wykonanie robót sanitarnych w budynku drukarni "Concordia" przy ul. Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu w ramach programu „utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu".

Pliki do pobrania:
» Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf - 185Kb )
» 1_ogłoszenie o przetargu (plik pdf - 102Kb)
» 1_1_ogłoszenie o przetargu_UOPWE (plik pdf - 147Kb)
» 1_2_ogloszenie_o_przetargu_UOPWE_uzupełnienie (plik pdf - 87Kb)
» 1_3_ogłoszenie_o_przetargu_UOPWE_sprostowanie (plik pdf - 88Kb)
» 2_SIWZ (plik pdf - 148Kb)
» 3_załącznik nr 1 - formularz ofertowy (plik pdf - 49Kb)
» 4_0_załącznik nr 2 - dokumentacja projektowa (plik pdf - 25Kb)
» 4_1_zalacznik_nr_2_przedmiary_robot (plik zip - 760Kb)
» 4_2_zalacznik_nr_2_stwior (plik zip - 741Kb)
» 4_3_projekt_wykonawczy (plik zip - 56Mb)
» 5_załącznik nr 3 - formularz cenowy (plik pdf - 35Kb)
» 6_załącznik nr 4 - wzór umowy (plik pdf - 96Kb)
» 7_załącznik nr 5 - wykaz robót (plik pdf - 34Kb)
» 8_załącznik nr 6 - oświadczenie na temat średniego rocznego zatrudnienia (plik pdf - 34Kb)
» 9_załącznik nr 7 - wykaz osób (plik pdf - 36Kb)
» 10_odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 31.03.2010 (plik pdf - 25Kb)
» 11_odpowiedź na pytania z dnia 12.04.2010 - pyt. nr 2 (plik zip - 6Mb)
» odpowiedź na pytanie z dnia 07.04.2010 - pyt. nr 1 (plik pdf - 26Kb)
» zmiana treści SIWZ i terminu składania ofert - 13.04.2010 r. - zestaw 3.pdf (plik pdf - 33Kb)
» 14 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik zip - 32Kb)

 

Pytania:

Pytanie1:
Prosimy o określenie materiału do wykonania blatów pod umywalki w łazienkach.
Odpowiedź:
W łazienkach nie ma blatów pod umywalki – należy wykonać zgodnie z projektem wnętrz.

Pytanie2:
Sieci zewnętrzne wod – kan.
Na stronie 40 specyfikacji ST-2.3 podano, że "zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli spełnia powyższe wymagania". Proszę o informację, czy było wykonywane badanie gruntu i jaki był jego wynik ?
Odpowiedź:
Zasypywanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli stanowią go piaski lub żwiry , które pozwalają na zagęszczenie go do wskaźnika min 0,98 wg Proctora. Takie badania gruntu nie były wykonane.

Pytanie3:
Wewnętrzna instalacja wod – kan.
Proszę o udostępnienie rysunków projektu technicznego w rzeczywistej skali w celu sporządzenia obmiaru ilości rurociągów. Rysunków załączonych do materiałów przetargowych nie można wydrukować w rzeczywistej skali. W związku z rozbieżnościami ilości przyborów sanitarnych i zlewozmywaków podanych w opisie do projektu technicznego, na rysunkach oraz przedmiarze robót, proszę o informację na podstawie którego dokumentu sporządzić wycenę w/w przyborów.
Odpowiedź:
Podaję prawidłowe ilości przyborów przyjętych zgodnie z projektem budowlanym
1. umywalki szt. 29 + 7 szt DM3253 proj. technologiczny
2. ustępy szt. 25
3. brodzik szt.1
4. zlewy gospodarcze szt. 7
5. pisuary szt. 9
6. zlewozmywaki szt. 4
Na rozwinięciu instalacji technologicznej rys. 9 nie wrysowano jednego zlewu który jest zlokalizowany w piwnicy pom. nr -1/35 oraz podgrzewacza do c.w.u. PP-3. Na rozwinięciu na odcinku 5t-ZP w piwnicy wrysowano umywalkę , powinien być zlew (pomieszczenie porządkowe)

Pytanie4:
W związku z rozbieżnościami między przedmiarami robót, zestawieniami materiałów w opisach do projektów technicznych i rysunkami proszę o informację, na podstawie których materiałów należy sporządzić prawidłową wycenę robót.
Odpowiedź:
Podstawę do sporządzenia wyceny stanowi projekt wykonawczy.

Pytanie5:
W opisie technicznym na stronie 17 jest informacja: „ze względów estetycznych kanały prowadzone w widocznych reprezentacyjnych miejscach należy pozostawić nieizolowane”. W związku z powyższym proszę o informację w których pomieszczeniach przewody wentylacyjne ( linii nawiewnych i wywiewnych ) pozostawić nieizolowane i jak zapobiec roszeniu na powierzchni kanałów.” Jeżeli nie przewidziano izolacji przewodów wentylacyjnych linii N1W1, N2W2, N3W3 proszę o informację, że na tych liniach wentylacyjnych kanały pozostawić nieizolowane.
Odpowiedź:
Z uwagi na fakt, iż przestrzenie o których mowa w zapytaniu są w pełni klimatyzowane nie zachodzi możliwość roszenia przewodów wentylacyjnych. Układ sterowania zastosowanych urządzeń powinien zapewnić utrzymanie odpowiednich parametrów powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Kanały wentylacyjne linii N1W1, N2W2, N3W3 i N4W4 należy izolować termicznie materiałami określonymi w projekcie wykonawczym w obrębie szachtów wentylacyjnych oraz na odcinkach prowadzonych na zewnątrz budynku. Dodatkowo kanały wentylacyjne systemu N4W4 – kuchnia, prowadzone w miejscach widocznych (poza szachtami) należy izolować termicznie matami kauczukowymi w płaszczu np. K-Flex Alclad o grubości 25 mm.

Partnerzy
Partnerzy

All rights reserved © Pro Design 2009 Projekt: Synergia